De hemmelige tjenester, i Norge fellesbetegnelse på Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets etterretningstjeneste. Se også hemmelig avlytting.