Secret Service, vanlig populær betegnelse på det hemmelige etterretningsvesen i engelsktalende land. I Storbritannia kan den organiserte militære, politiske og økonomiske etterretningstjenesten føres helt tilbake til 1300-tallet. I USA ble etterretningstjenesten organisert 1865. Se Security Service, Secret Intelligence Service og CIA.