Elint, elektronisk etterretning. Brukt blant annet i begrepet elint satellite, elektronisk etterretningssatellitt. Et synonymt begrep er sigint (av signal intelligence). Et eksempel på et elint satellittsystem er den amerikanske marines White Cloud.