Antrakometer, instrument til måling av luftens innhold av karbondioksid.