Antrakometer er et instrument som brukes innen analytisk kjemi til å måle innholdet av karbondioksid i luft.