Basilius Valentinus, påstått å ha levet som benediktinermunk i Erfurt i begynnelsen av 1400-tallet og ha skrevet flere bøker i alkymi. Bøkene inneholder førstegangs beskrivelser av en rekke kjemiske reaksjoner og forbindelser, først og fremst av antimon og antimonsalter og deres medisinske anvendelse, men også av svovelsyre, salpetersyre, kongevann, salpeter m.m. Men denne munken har aldri eksistert. De bøker som tilskrives ham, er skrevet i andre halvdel av 1500-tallet, og er forfattet av utgiveren selv, Johann Thölde (ca 1565-1614), som var alkymist og eier av et saltverk i Frankenhausen.