Thaulowprisen

Apoteker Harald C. Thaulow (1815-81)

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Prisen er oppkalt etter apoteker Harald Conrad Thaulow som etablerte et legat ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774, dvs til minne om at Joseph Priestley fremstilte grunnstoffet oksygen for første gang den dagen. Legatets opprinnelige kapital var på 1000 spesidaler (NOK 4000). Thaulow bestemte at legatet skulle vokse i 100 år før noe av avkastningen skulle kunne brukes.

Thaulowprisen ble opprettet av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo, UiO, i 1975, og det fastsatte statuttene. Pr. 31.12 2010 er legatet vokst til NOK 3 401 023. 20% av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Resten skal anvendes i Apoteker Thaulows ånd med vekt på de kjemiske fag. Beløpet skal ikke direkte bidra til fredmme av vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten. Midlene forvaltes av UNIFOR.

Kollegiet bestemte at de disponible midlene kan brukes til: Prisoppgaver/belønninger for popularisering, ved foredrag, skrift eller i andre media samt i forbindelse med organisert undervisning. Spesielt bør det legges vekt på tiltak som fremmer en bedret undervisning ved og utenfor universitetene, en økt forståelse for samspillet mellom vitenskapen og samfunnet og en styrket vitenskapshistorisk forståelse for de kjemiske fag.

Universitetsstyret ved UiO oppnevner en komité for 5 år som skal bestå av leder og to medlemmer. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet foreslår lederen og Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt foreslår ett medlem hver. Komitéen innstiller hvorledes den disponible avkastning hvert år skal anvendes. Dersom komitéen ikke finner passende anvendelse for hele det disponible beløpet et år, kan resten brukes senere.

Midlene har vært brukt til å støtte forskjellige prosjekter og til en pris for fortjente personer. Det er kotyme at vinneren av Thaulowprisen holder en forelesning over et selvvalgt tema når prisen overrekkes.

Prisvinnere

År Prisvinner Sted
1976 Einar Wang Lund UiO
1994 Truls Grønneberg UiO
1995 Leiv Kristen Sydnes UiB
1996 Vivi Ringnes UiO
1997 Sigrid Furuseth og Ove Kjølberg UiO
1999 Martin Ystenes NTNU
2010 Arvid Mostad UiO

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg