Eka-, (sskr. 'det første'), forstavelse brukt av D. I. Mendelejev da han satte opp grunnstoffenes periodesystem for å gi tomme plasser i systemet navn. Hovedstavelsene bestod av navn på grunnstoffer i samme gruppe i periodesystemet som den tomme plassen. Eks.: eka-bor for scandium, eka-aluminium for gallium og eka-silisium for germanium. Etter at de grunnstoffene som manglet er funnet og gitt navn, brukes ikke betegnelsene lenger.