Ekvivalent, likeverdig. Ekvivalent er et begrep som ble brukt tidligere, men som ikke brukes lenger i kjemien. Begrepet er knyttet til en balansert kjemisk reaksjonsligning hvor to stoffer som inngår kan sies å reagere i ekvivalente mengder. Mengden avhenger derfor av reaksjonsligningen slik at en ekvivalent av et stoff ikke er entydig. I dag brukes derfor i stedet relativ atommasse og stoffmengde.