Gramatom er i kjemien en foreldet betegnelse på et mol atomer av et grunnstoff. Dette kalles nå molar masse av grunnstoffet og har enhet gram per mol.