Beregningskjemi

Beregningskjemi er et område innen kjemien der kjemiske reaksjoner og prosesser blir modellert og simulert i datamaskiner i stedet for at de gjennomføres i et laboratorium. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kenneth Ruud

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 1 artikler: