Kolloidkjemi er den grenen av kjemien som omhandler kolloider, som er små partikler fordelt i et stoff. Den tar særlig for seg de fysikalsk-kjemiske egenskapene til kolloidale løsninger, og de prosessene som foregår i slike løsninger.. Hele artikkelen