Helen Schucman, professor i psykologi ved Columbia University (New York), kjent for boka A Course in Miracles, som hun hevdet ble kanalisert til henne fra Jesus i perioden 1965-1972. Blant bokas temaer kan nevnes behovet for å tilgi andre dersom en skal vokse som menneske, og den menneskelige utviklings mål, som er å realisere sin guddommelige natur. Disse temaene kan kategoriseres som en form for kristen okkultisme. Da boka ble utgitt i samarbeid med Willian Thetford (1923-1988) i 1975, satte den i gang en bølge (som varer fremdeles) av kanaliserte bøker (jfr. New Age og alternativbevegelsen).