Parapsykologi

Parapsykologi er betegnelsen for det systematiske studium av visse overnaturlige fenomener (tidligere kalt psykisk forskning). Parapsykologisk forskning forsøker ikke med vitenskapelige eksperimenter å finne ut om fortellinger om slike fenomener er «sanne» eller ikke, men søker å beskrive og forstå fenomener som tas alvorlig. Disse fenomenene betegnes i dag gjerne som ESP (Extra-Sensational Perception) og omfatter først og fremst telepati (tankeoverføring), clairvoyance (klarsyn) og prekognisjon (å oppfatte fremtidige hendelser). Hele artikkelen