Parapsykologi

Parapsykologi er betegnelsen for det systematiske studium av visse overnaturlige fenomener (tidligere kalt psykisk forskning). Disse fenomenene betegnes i dag gjerne som ESP (Extra-Sensational Perception) og omfatter først og fremst telepati (tankeoverføring), clairvoyance (klarsyn) og prekognisjon (å oppfatte fremtidige hendelser). Begrepene persepsjon og kognisjon kommer begge fra latin og kan oversettes med henholdsvis sansing og kunnskap. Hele artikkelen