Parapsykologi er søken etter å forstå visse overnaturlige fenomener som ikke lar seg forklare ut fra vitenskapsbasert kunnskap. Begrepet ble dannet på slutten av 1800-tallet av forskere som forsøkte å bevise overnaturlige fenomener vitenskapelig, noe som viste seg å ikke være empirisk mulig. Ved en fellesbetegnelsen kalles disse overnaturlige fenomenene ekstrasensorisk persepsjon, ESP. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Parapsykologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt