Holisme - innen nyreligiøsitet, en forståelse av tilværelsen generelt og mennesket spesielt som vektlegger at alt henger sammen, alt utgjør en helhet, og at hver enkelt del ikke kan forstås uavhengig av helheten. Inspirert av blant annet holistisk medisin, moderne fysikk, østlig religion og medisin. Holisme utgjør en viktig forutsetning for alternativ behandling og alternativbevegelsen for øvrig, jf. Holistisk forbund.