Skred er at masser av berg, løsmasser eller snø plutselig og raskt beveger seg nedover en skråning, som oftest i kontakt med underlaget. På norsk klassifiseres skred etter typer masser som raser ut, for eksempel leirskred, snøskred eller jordskred. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Hele artikkelen