Skred

Skred er en gravitasjonsdreven og plutselig forflyttelse av tørre eller våte masser av fragmentert berggrunn, tidligere avsatte løsmasser, snø, eller kombinasjoner av disse. I løpet av de siste 500 årene har mer enn 4000 mennesker mistet livet i Norge i skredulykker, og skred fører årlig til store materielle ødeleggelser. Ordet skred er utledet fra verbet ‘å skride’, men brukes ofte feilaktig om masser avsatt av skred. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skred

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt