Kramskred, kramfonn, skred hvor snømassene i avleiringsområdet er fuktige (til forskjell fra mjellskred). Se skred.