Undervannsskred, utrasning av leir-, silt- og sandmasser under vann, se skred (jordskred).