Flakskred, snøskred kjennetegnet ved at snøen glir ut i flak. Se skred.