Skredlaup, sted hvor det stadig går skred; også spor etter skred.