Lars-Gunnar Bodin, svensk komponist. Opptrådte allerede i begynnelsen av 1960-årene med verker med innslag av instrumentalt teater og har senere vesentlig arbeidet med elektrofone og tekst–lyd-virkemidler. Hans komposisjoner er ofte forbundet med ideer fra moderne naturvitenskap og teknikk. Av hans verker nevnes Semikolon; Dag Knutsson in memoriam (1963), Cybo I–II (1967), Dedicated to you I–II (1971), Från början till slut (1973), Syner (jorden, himlen, vindarna) (1973).