Filmsjangre

Fagansvarlig

Christer Bakke Andresen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 10 artikler: