Eksperimentfilm, i videste forstand enhver film som er laget med en ikke-tradisjonell teknikk, og hvor spesielle personlige virkemidler anvendes. Slike filmer faller i alminnelighet utenfor rammen av kinofilmen.