Som den surrealistiske filmens viktigste verker må regnes Luis Buñuels Un Chien andalou (Den andalusiske hund, 1928) og L'Âge d'or (Gullalderen, 1930), begge laget i samarbeid med Salvador Dalí. Den surrealistiske inspirasjonen ligger ikke så mye i kameraarbeidet som i iscenesettelsen av originale, visuelle, til dels erotiske og tilsynelatende urelaterte episoder med sterk assosiativ kraft; berømt er åpningen på førstnevnte film hvor et øye skjæres over med en barberkniv. Resultatet er en provoserende form med brodd mot kirke og borgerskap. Blant øvrige surrealistiske filmer bør nevnes Germaine Dulacs Le Coquille et le clergyman (1927), i nyere tid har filmskapere som Alejandro Jodorowsky og Fernando Arrabal vært inspirert av surrealismen.