Filmteori er en betegnelse for den samling teorier som er utviklet om filmen. Filmteorier har ofte lånt metoder fra andre disipliner, som kunsthistorie, litteraturvitenskap, psykologi og semiotikk. De første teoriene om film kom tidlig. Hugo Münsterbergs The Photoplay: A psychological study (1916) anvendte psykologi på tilskuerrollen. I Der sichtbare Mensch (1924) fremhevet ungareren Béla Balázs filmen som en ny unik kunstform, og utviklet senere teorier om blant annet nærbildets funksjon. Hele artikkelen