Film- og TV-teori

Filmteori, betegnelse for den samling teorier som er utviklet om filmen. Filmteorier har ofte lånt metoder fra andre disipliner, som kunsthistorie, litteraturvitenskap, psykologi og semiotikk.De første teorier om film kom tidlig. Hugo Münsterbergs The Photoplay: A psychological study (1916) anvendte psykologi på tilskuerrollen. I Der sichtbare Mensch (1924) fremhevet ungareren Béla Balázs filmen som en ny unik kunstform, og utviklet senere teorier om bl.a. Hele artikkelen