Tidligere høgskoler

Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler.Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tor Ivar Hansen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 3 artikler: