Bladmannaskulen, skole opprettet 1919 i Bergen, med Hans Aarnes som leder. Skolen var den første i Norge som utdannet journalister. Omgjort til brevskole 1921.