NKI Ingeniørhøgskolen, privat alternativ til de offentlige ingeniørhøgskolene, opprettet i 1964 som NKIs tekniske skole. Skolen var et heltidsstudium med kombinasjon av selvstudier og undervisning på kveldstid, 5 dager i uka. Det var linjer for alle vanlige tekniske fag som bygg- og anlegg, sterkstrømsteknikk, elektronikk, IT, kjemi osv. Undervisningen foregikk i flere byer i Norge. Ingeniørhøgskolen ble avviklet i 1995, men undervisning i informasjonsteknologi ble videreført i Den Polytekniske Høgskolen, i dag Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. Over 9000 ingeniører er utdannet ved NKIs tekniske skole/NKI Ingeniørhøgskole.