København, lærerskole for Danmark/Norge 1791–1807. Skoleloven av 1739 forutsatte at prestene skulle skaffe lærere til omgangsskoledistriktene. Det ble reist krav til statsmaktene om å sette i gang seminar for lærerkandidater. Det hadde ca. 20 norske elever i alt.