Lillehammer, opprettet 1970, fra 1994 videreført i Høgskolen i Lillehammer.