Asker seminar, lærerutdanningsskole, seminar, på Bjerke gård ved Tanum kirke i Akershus, etablert 6. mai 1834 som det tredje lærerseminaret i Norge. Styrer det første året var Knud Gislesen. Seminaret ble drevet frem til 1898 og flyttet i 1899 til Holmestrand og het da Holmestrand seminar.