Grenafylke var i tidlig i middelalderen navnet på det fylket som omfattet Grenland, distriktet omkring Norsjø i Telemark, kystdistriktene Grenmar (ved Langesundsfjorden) og Vestmar (vest for Langesundsfjorden). Betegnelsen gikk ut av bruk på 1200-tallet.