Et len var i Danmark og Norge en mer eller mindre tidsbegrenset råderett over et distrikt, jordegods eller økonomisk rettighet. Denne råderetten ble gitt av en konge, fyrste, adelsmann, geistlig eller institusjon mot visse forpliktelser, for eksempel krigs- eller embetstjeneste. Len ble også brukt som betegnelse på rettighetene eller jordegodsene; for eksempel Akershus len (hovedlen), Romsdal len (distriktslen) eller Bakke kloster len (godslen). Hele artikkelen

Ny artikkel