Marineholmen, tidligere marinestasjon ved Puddefjorden i Bergen. Marinen leide en del av holmen 1818, kjøpte hele i 1837, og hadde sin administrasjon for Bergensavsnittet der inntil Sjøforsvarets nye hovedbase, Haakonsvern, ble tatt i bruk 1962.