styrkeproduksjon

Artikkelstart

Styrkeproduksjon er en fellesbetegnelse på prosessene som må gjennomføres for at fartøys- og våpenmateriell og personell i et lands væpnede styrker kan sammenføyes til effektive operative fartøyer og avdelinger.

Styrkeproduksjon omfatter i prinsippet materiellanskaffelse materiellvedlikehold og forvaltning, rekruttering, utdanning og og forvaltning av personell, bemanning av fartøyer og avdelinger, samtrening av besetningene og avdelingene til effektive operative fartøyer og avdelinger enkeltvis, og samøving av operative avdelinger og fartøyer til en effektiv styrke.

Styrkeproduksjon det norske forsvaret

I Forsvaret er ansvaret for styrkeproduksjon i praksis delt. Ansvar for materiellanskaffelser er lagt til Forsvarsmateriell. Ansvar for materiellforvaltning og vedlikehold er lagt til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Ansvar for personellforvaltning er lagt til Forsvarsstaben og ansvar for utdanning av personellet er lagt til Forsvarets høgskole.

Forsvarsgrensjefene har ansvar for nest siste og siste ledd i styrkeproduksjonen som består i å bemanne materiellet de får seg tildelt med personellet de får tilbeordret, samtrene dem til operative enheter, og deretter samøve enhetene og avdelingene til effektive styrker. Samøvelser innad i forsvarsgren, mellom forsvarsgrener og mellom norske og allierte avdelinger og enheter skjer under ledelse av, og i tett samarbeid med, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg