Risiko og beredskap

Fagansvarlig

Terje Aven

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 25 artikler: