Risiko innebærer at hendelser kan inntreffe som har uønskede eller negative konsekvenser. Det er en fare for at slike hendelser og konsekvenser kan skje. Konsekvensene kan være knyttet til for eksempel liv og helse, miljø eller økonomiske verdier. Risiko handler om hva som kan skje i fremtiden. Det at en på et bestemt tidspunkt ikke vet hvilke hendelser og konsekvenser som vil inntreffe, innebærer at usikkerhet inngår som et sentralt aspekt ved risiko. Hele artikkelen