Mørklegging, slokking, skjerming eller demping av kunstige lyskilder og tildekking av lysåpninger som et ledd i forsvaret mot flyangrep i mørke. I Norge skal mørklegging iverksettes ved krigsfare eller i krig etter nærmere bestemmelse av Kongen. Den skal gjennomføres slik at belysningsstyrken ved bakken ikke overstiger 0,025 lux; det er likevel tillatt å bruke lys som ikke sees ved normalt syn i mørke og klart vær i en avstand av 500 m.