Sikkerhet i luftfarten

Samlebetegnelse for de sikkerhetskrav som iverksettes for å eliminere risikoen for ulykker og terrorhandlinger i lufttrafikken. Flysikkerhet søkes oppnådd gjennom ulike tiltak, se nedenfor. Etter terroraksjonene mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington 11. september 2001, er det satt økt fokus på sikkerheten ved flyplasser og i lufttrafikken. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sikkerhet i luftfarten

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt