Ugradert, offentlig dokument som ikke er påført en av de beskyttelsesgrader som er angitt i Sikkerhetsinstruksen eller Beskyttelsesinstruksen. Ugradert innebærer likevel ikke at dokumentet uten videre er tilgjengelig for offentligheten. Jfr. gradering.