Overenskomst som Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia og Luxembourg inngikk 22. des. 1930; tiltrådt av Finland 1933. Gikk bl.a. ut på at en stat som hadde planer om tollforhøyelser, skulle underrette de andre deltakende stater så man kunne drøfte saken og i tilfelle ta hensyn til hverandres interesser.