Nordøk, betegnelse på et planlagt utvidet økonomisk samarbeid mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Etter to års forhandlinger fremla et nordisk embetsmannsutvalg 4. feb. 1970 et traktatutkast. Det gjaldt opprettelse av en tollunion, økt jordbruks- og fiskeripolitisk samarbeid, felles regler for bedriftsetablering, gradvis frigjøring av kapitalbevegelsene i de nordiske land og finansieringssamarbeid. Opprinnelig skulle Nordøk-traktaten ratifiseres av nasjonalforsamlingene i de fire land april 1970, men det viste seg at Finland av forskjellige grunner ikke fant å kunne slutte seg til avtalen.