Lomé-konvensjonen, økonomisk samarbeidsavtale mellom EF/EU og en gruppe utviklingsland i Afrika, Karibia og Stillehavsområdet, den såkalte ACP-gruppen (Africa, Caribbean, Pacific). Inngått i Togos hovedstad Lomé i 1975, avviklet 2000 og avløst av Cotonou-avtalen (fra 1. april 2003). Lomé-konvensjonen regulerte handel og bistand mellom EU og APC-gruppen, og hadde bl.a. flere rammer for økonomisk hjelp fra Det europeiske utviklingsfondet (EDF). Fire Lomé-konvensjoner ble undertegnet; Lomé I (1975–80), Lomé II (1980–85), Lomé III (1985–90) og Lomé IV (1990–2000). Lomé-avtalen innbefattet ca. halvparten av verdens utviklingsland. Kritikere av avtalene pekte på at samarbeidet bidro til å opprettholde det handelsmønsteret mellom nord og sør som ble etablert i kolonitiden, og at de ikke fremmet samarbeid mellom utviklingslandene.