Filosofisk logikk

Logikk er en filosofisk disiplin som befatter seg med tenkningens «lover», opprinnelig med røtter i Aristoteles' syllogismelære. Logikken utforsker de regler, prinsipper, lover og begreper som er forutsatt i korrekte og holdbare resonnementer, slutninger og bevisførsler. I dagligtale også betegnelse for foreteelser som er underlagt en viss orden i et sluttet system (for eksempel forskningens logikk, det frie markedets logikk).Det er vanlig å dele logikken i tradisjonell klassisk logikk og moderne logikk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eyvind Martol Briseid

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 73 artikler: