bevis (filosofi)

Artikkelstart

Bevis er en påvisning av, eller redegjørelse for, at et bestemt utsagn om et bestemt forhold er riktig (sant). Som regel avledes utsagnet som skal bevises, fra ett eller flere andre utsagn, premissene, som i et gitt bevisforsøk må godtas som sanne.

Et bevis er et deduktivt bevis hvis utsagnet som skal bevises kan påvises å være en logisk konsekvens av premissene. Dette er en type direkte bevis. Et bevis er indirekte dersom riktigheten fremgår ved at man benekter utsagnet som skal bevises, og derved utleder absurde (motsetningsfulle) konsekvenser, såkalt reductio ad absurdum-bevis. Slike beviser er de eneste som er mulige for de mest fundamentale prinsipper (for eksempel motsigelsesprinsippet), men de brukes ofte ellers også.

Induktivt kalles et bevis når riktigheten av et allment utsagn, et prinsipp eller en regel, antas påvist på grunnlag av en rekke enkelttilfeller; for eksempel kan riktigheten av «Alle mennesker er dødelige» søkes bevist ved at man påpeker at alle mennesker over en viss alder er døde. Induktive beviser anerkjennes ikke i logikken som beviser i streng forstand.

Et deduktivt bevis er bindende eller gyldig hvis premissene er sanne og avledningen av konklusjonen (det som skal bevises) er logisk korrekt. Sirkelbevis kalles det når det som skal bevises, allerede er forutsatt i bevisets premisser.

Kommentarer (2)

skrev Lars Christian Alm

Hei. Jeg har undret meg over forskjellen mellom de engelske ordene "evidence" og "proof", og hvis jeg har forstått det riktig så stiller "proof" sterkere enn "evidence". Det eneste problemet er at ordene "proof" og "evidence" blir begge oversett til bevis på norsk. Om det ikke fins allerede så trengs det to ulike norske ord for de to engelske evidence og proof.

svarte Eyvind Martol Briseid

Ja, det er et godt poeng at vi på norsk bruker ordet "bevis" på forskjellige måter i ulike sammenhenger, for eksempel innen jus og logikk, og at det hadde vært ønskelig med et ord tilsvarende det engelske "evidence". I praksis spesifiserer man gjerne at man snakker om for eksempel et "deduktivt bevis" eller et "matematisk bevis", dersom konteksten gjør dette uklart.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg