Figur innen logikken er en av de fire hovedformer som en syllogisme antar, alt etter den forskjellige stilling mellombegrepet har.