Charlottenburg, slott i Berlin, i en stor park nordvest i bydelen av samme navn. Slottet, som er oppkalt etter Fredrik 1s dronning Sophie Charlotte, ble påbegynt 1695 (arkitekt J. A. Nering), påbygd på 1700-tallet av J. F. Eosander von Göthe og G. W. von Knobelsdorff; senere om- og påbygging ved K. G. Langhans og K. F. Schinkel. Slottet ble sterkt skadet under luftangrep 1943, men er restaurert og rommer nå betydelige kunst- og kulturhistoriske samlinger, bl.a. Antikenmuseum (i en av slottets tidligere gardekaserner), Museum für Vor- und Frühgeschichte (i det tidligere slottsteateret) og i selve slottet bl.a. et Schinkel-museum, store samlinger av møbler og malerier, en stor samling berlinerporselen og et porselenskabinett med kinesisk porselen, foruten deler av huset Hohenzollerns store samling av snusdåser. I slottsparken ligger et mausoleum (arkitekt K. F. Schinkel) hvor bl.a. keiser Wilhelm 1 og hans hustru er gravlagt.