Collettgården, murgård på Norsk Folkemuseum i Oslo, lå tidligere i Kirkegaten. Bygningen er i to etasjer, har to gårdsrom. Antagelig fra 1630-årene; ombygd 1703, da den ble hovedsete for familien Collett, ytterligere modernisert 1753, og ble da et av de staseligste hus i byen. Overtatt av J. W. Cappelen 1843, revet 1938 for å gi plass til Cappelens forlags forretningsbygg.