Charlottenborg, slott i København, på østsiden av Kongens Nytorv, bygd 1672–83 for Ulrik Frederik Gyldenløve. Arkitekt ukjent. Planløsningen er strengt symmetrisk, i eksteriøret er påvirkningen fra den nederlandske barokk merkbar bl.a. i teglfasadene og den beherskete bruk av sandsteinsornamenter. Navnet fikk det etter enkedronning Charlotte Amalie, som eide stedet 1700–14. Siden 1753 har Kunstakademiet hatt sete der; rommer nå bl.a. skoler for kunstnere. En utstillingsbygning ble føyd til på østsiden 1880–83. Hagen var 1778–1874 botanisk hage.