Popkunst er en moderne kunstretning som i hovedsak oppsto i Europa og USA i 1950- og 1960-årene som en kunstnerisk respons på etterkrigstidens nye forbruksmønstre og populærkultur. Kunstnerne benyttet teknikker og visuelle uttrykk knyttet til eller hentet fra den alminnelige virkeligheten, for eksempel tegneseriestriper, reklame- og nyhetsbilder, forbruksvarer og emballasje. Hele artikkelen