Popkunst og minimalisme

Popkunst, kunstretning i 1950- og 1960-årene. Grunnlaget for retningen ble lagt av den amerikanske komponisten John Cage, som i en rekke forelesninger i 1950-årene oppfordret kunstnerne til å rive ned grensene mellom kunsten og livet. Selv tok han i bruk vanlige gatelyder i sine komposisjoner, som ofte var bygd over repetisjoner, uten klimaks. Hans ideer ble fulgt opp av en rekke kunstnere hvis arbeider baserte seg på det anonyme, mekaniserte, masseproduserte bildet fra reklame, tegneserier og TV. Hele artikkelen