Richard Hamilton, britisk maler og grafiker, sentral skikkelse i moderne britisk kunst, en av opphavsmennene til den såkalte popkunsten. Hamilton har alltid vært sterkt knyttet til Marcel Duchamp og hans kunst, og han arbeider med mange forskjellige teknikker, senere også med fotografi. Det ble arrangert store retrospektive utstillinger av Hamilton i Tate Gallery, London 1970 og Nationalgalerie, Berlin 1974. Også i Norge har hans arbeider vært utstilt flere ganger, og han er representert i samlingene ved Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden.