Olle Bärtling, svensk maler og billedhugger, en av Sveriges internasjonalt anerkjente kunstnere. Egentlig autodidakt, utviklet seg under opphold i England 1947 og Paris 1948. Fra 1952 konsentrerte han seg om å lage spisse trekanter, jevnt malt og avgrenset med svarte, tynne konturer. Han har også utført skulpturer og bilde-lyd-komposisjoner, blant annet for svensk fjernsyn.